Zračna luka Dubrovnik d.o.o. – Natječaj za dodjelu financijske podrške za 2018. godinu

Zračna luka Dubrovnik d.o.o. osigurala je za godinu 2018. financijska sredstva u svrhu dodjele financijske podrške organizacijama civilnog društva, ustanovama te pojedincima, koji se bave pozitivnim radom od općeg društvenog značaja za provedbu kulturnih, znanstvenih, odgojno- obrazovnih, zdravstvenih, humanitarnih, sportskih, ekoloških i drugih općekorisnih projekata/programa sa ciljem društveno odgovornog ponašanja.
Tekst natječaja i obrazac za prijavu možete pronaći na sljedećem linku: