Boćarski klub Križišće

Broji oko 15 aktivnih članova koji sudjeluju na turnirima u Županiji te su do sada sudjelovali na turniru u Mrkoplju, Driveniku (Dujmova), Hreljinu, turnir „Sv Jakov“ Jadranovo, Ilirska Bistrica (Slovenija).

U kolovozu je održan turnir mjesta Dol- Križišće, a početkom listopada i Međunarodni turnir povodom „Bele nedilje“.

Lokacija i kontakt

Boćarski klub Križišće

Sjedište kluba

Križišće 27
51261 Križišće

091 1538 885

sanjin.juricic@gmail.com

Međunarodni boćarski turnir Bela Nedilja 2018.