INA- Zahtjevi za donacije i sponzorstva

INA- Industrija nafte zaprima zahtjeve za donacije i sponzorstva kontinuirano, tijekom cijele godine.
Zahtjev je potrebno poslati najmanje 30 dana prije predviđenog datuma održavanja događaja ili početka projekta za koji se traži donacija ili sponzorstvo i to obvezno na obrascu koji se nalazi na sljedećem linku.

https://www.ina.hr/odrzivi-razvoj/ina-u-zajednici-8014/donacije-i-sponzorstva-9640/zahtjevi-za-donacije-i-sponzorstva/3907