Boćanje: Općinska liga- istok (2. kolo)


Nedjelja, 22.9.2019. – 10:00 sati


BK Križišće – BK Mario Gennari 2


Boćalište Križišće