Boćanje: Zimska liga 2018/2019. – grupa B


Ponedjeljak, 28.1.2019. – 18:00 sati


BK Radinje – BK Križišće


Boćalište Rikard Benčić, Rijeka