Boćanje: Dujmova 2018. Drivenik


U nedjelju, 6.5.2018. s početkom u 8:00 sati u Driveniku će se održati Tradicionalni boćarski turnir Dujmova 2018. u organizaciji Boćarskog kluba Drivenik, a natjecati će se i boćari Boćarskog kluba Križišće u disciplini 3 plus 1.