Nogomet: Dvoransko prvenstvo Grada Rijeke


16.12.2017. – 14:55 sati


Stariji morčići: Rijeka Bijeli- Primorac


Dvorana Mladosti, Rijeka