Dokumenti: Zakoni

Dokumenti za preuzimanje:

Preuzimanje dokumenta: SZGK - Ovjereni statut Preuzimanje dokumenta: SZGK – Ovjereni statut (PDF)

Godišnji plan raspisivanja natječaja SZGK:

Preuzimanje dokumenta: Godišnji plan raspisivanja natječaja SZGK Preuzimanje dokumenta: Godišnji plan raspisivanja natječaja SZGK

 

Dokumentacija Natječaja za financiranje javnih potreba Grada Kraljevice za 2018. godinu u sportu:

Preuzimanje dokumenta: Tekst Javnog poziva Preuzimanje dokumenta: Tekst Javnog poziva
Preuzimanje dokumenta: Pravilnik o postupku podnošenja prijava programa JP Preuzimanje dokumenta: Pravilnik o postupku podnošenja prijava programa JP
Preuzimanje dokumenta: Upute za prijavitelje Preuzimanje dokumenta: Upute za prijavitelje
Preuzimanje dokumenta: Pristupnica Preuzimanje dokumenta: Pristupnica
Preuzimanje dokumenta: Opisni podaci o programu Preuzimanje dokumenta: Opisni podaci o programu
Preuzimanje dokumenta: Proračun programa Preuzimanje dokumenta: Proračun programa
Preuzimanje dokumenta: Izjava o istinitosti i točnosti podataka Preuzimanje dokumenta: Izjava o istinitosti i točnosti podataka
Preuzimanje dokumenta: Izjava o nekažnjavanju Preuzimanje dokumenta: Izjava o nekažnjavanju
Preuzimanje dokumenta: Izvještaj o provedbi programa javnih potreba u 2018 Preuzimanje dokumenta: Izvještaj o provedbi programa javnih potreba u 2018
Preuzimanje dokumenta: Zahtjev za isplatu sredstava Preuzimanje dokumenta: Zahtjev za isplatu sredstava
Preuzimanje dokumenta: Prijedlog Ugovora Preuzimanje dokumenta: Prijedlog Ugovora