KPA Adria: Projekt živa periska

Pretraživanja po lokacijama dala su sljedeće rezultate:
1. Poluotok, rt Lipica, Grad Kraljevica – područje od 2 do 45 m dubine – nisu pronađena staništa periski
2. Greben Zeci između otoka Sv. Marko i otoka Krka, područje od 2-10 m dubine dubine – nisu pronađena staništa periski, samo jedan mrtvi primjerak
3. Uvala Bakarac – područje od 3 do 20 m dubine – pronađeno polje od 30+ periski, nema živih jedinki
4. Podmorje ispred rafinerije INA Urinj – područje od 3 do 12 m dubine – pojedinačni primjerci periski, nema živih jedinki
5. Uvala Črišnjevo – područje od 4 do 10 m dubine – nisu pronađena staništa periski, samo nekoliko pojedinačnih mrtvih primjeraka
6. Uvala Voz na otoku Krku- područje od 2 do 20 m dubine – nisu pronađena staništa periski
7. Uvala Havišće kod Jadranova – područje od 3 do 18 m dubine – pronađeno je najgušće polje plemenitih periski od oko 60 jedinki, ali nema živih primjeraka
8. Podmorje luke bivše rafinerije INA Mlaka – područje od 3 do 6 m dubine – pronađeno polje od oko 2o primjeraka periski, ali nema živih jedinki
9. Poluotok Kačjak – područje od 2 do 20 m dubine – pronađeno polje od 15-tak primjeraka, ali nema živih jedinki