Boćanje: Zimska liga 2019/2020. – grupa A


Petak, 29.11.2019. – 18:00 sati


BK Škrljevo – BK Križišće


Boćalište Rikard Benčić, Rijeka