Boćanje: Dujmova 2019. Drivenik


Nedjelja, 12.5.2019. – 9:00 sati


Boćarski turnir povodom blagdana Svetog Duje
(zbog lošeg vremena odgođeno 6.5.).


Boćalište Drivenik