Boćanje: Zimska liga 2018/2019. – grupa B


Ponedjeljak, 11.2.2019. – 18:00 sati


BK Križišće – BK Drivenik


Boćalište Rikard Benčić, Rijeka