Boćanje: Zimska liga 2018/2019. – grupa B


Ponedjeljak, 4.2.2019. – 18:00 sati


BK Kozala – BK Križišće


Boćalište Rikard Benčić, Rijeka