Boćanje: Katarinina va Selcu 2018.


Subota, 24.11.2018. – 10:00 sati


BK Križišće – tradicionalni boćarski turnir povodom blagdana svete Katarine


Boćalište Matkino, Selce