Izdavanje godišnjih športskih ribolovnih dozvola

GODIŠNJE dozvole izdaju se do 01. ožujka 2018. godine. (Zakon o morskom ribarstvu čl. 29. st.3.).

Pravo na godišnju dozvolu imaju svi članovi bez obzira na prebivalište.

VRSTE GODIŠNJIH ŠPORTSKIH DOZVOLA (prodaju se u kompletu sa članskom iskaznicom HSSRM):
Godišnja dozvola za punoljetne osobe do 65. godine života-SENIOR
Godišnja dozvola za osobe koje su umirovljenici ili koji su navršili 65 godina života (VETERANI) obratiti pozornost da od sada pravo na veteransku dozvolu imaju osobe starije od 65 godina, a ne 60 godina života kao do sada. Uzima se u obzir tekuća kalendarska godina u kojoj osoba do kraja godine navršava određenu dob (čl. 10. Pravilnika). Za osobe mlađe od 65 godina života potrebno je predočiti dokaz o umirovljenju. U slučaju kada dokument nije na hrvatskom jeziku, potrebno je dostaviti dokaze prevedene na hrvatski jezik i ovjerene kod ovlaštenog sudskog tumača.
Godišnja dozvola za maloljetne osobe (do 18. godina)-JUNIOR –uzima se u obzir tekuća kalendarska godina u kojoj osoba do kraja godine navršava određenu dob (čl. 10. Pravilnika).
Invalidi Domovinskog rata –HRVI –uz predočenje dokaza o invaliditetu
Dozvoljeni alati po godišnjim dozvolama propisani su člankom 4. Pravilnika :

– odmet ukupno do 2 komada

-kančenica ukupno do 2 komada

-povlačni povraz (panula) ukupno do 2 komada

-povraz sa kukom za lov glavonožaca ukupno do 2 komada

-naprava za lov velikog morskog crva (trapula), ukupno do 2 komada

-podvodna puška – traženo je službeno tumačenje od Ministarstva o broju komada budući je to

propušteno u Pravilniku, odgovor ćemo objaviti naknadno

VRSTE POSEBNIH GODIŠNJIH DOZVOLA – mogu se izdati osobama koje posjeduju godišnju dozvolu:

Godišnja dozvola za ribolov stajaćim parangalom-do 100 udica
Godišnja dozvola za ribolov vršama –ukupno do 3 komada
Godišnja dozvola za ribolov ostima-ukupno 1 komad
Godišnja dozvola za upotrebu umjetne rasvjete (feral)- zabrana definirana u članku 6. st. 3. Pravilnika od 01. ožujka do 30. rujna.
Godišnja dozvola za ribolov alatima na veliku ribu –SAMO UZ GODIŠNJU ŠPORTSKU DOZVOLU NE REKREACIJSKU!
VRSTE DNEVNIH I VIŠEDNEVNIH DOZVOLA:
Ukoliko osoba koja nije državljanin RH posjeduje člansku iskaznicu Saveza svoje države nije dužan kupitičlansku iskaznicu HSSRM. U suprotnom članska iskaznica HSSRM je obavezna.
Dozvole za 1, 3, i 7 dana
Dozvole za lov na veliku ribu za 1, 3 i 7 dana
Ukinuta je dozvola za 30 dana.

PRAVILNIK O ŠPORTSKOM I REKREACIJSKOM RIBOLOVU NA MORU

NN 122-2017 od 08. prosinca 2017. godine