Nogomet: Dvoransko prvenstvo Grada Rijeke


14.12.2017.


Predtakmičari: Crikvenica – Primorac 2:1