Nogomet: Dvoransko prvenstvo Grada Rijeke


14.12.2017.


Predtakmičari: Rijeka Plavi- Primorac 5:0